Zwroty | duński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Rysunek zawiera...
Billedet indeholder...
Używane przy opisie rysunków
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Z kształtu wykresu wynika, że...
Grafens facon demonstrerer at...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Rysunek... przedstawia...
Figur... repræsenterer...
Używany jako tekst pod wykresem
Rysunek... pokazuje...
Figur... viser...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram...bada...
Diagram... undersøger...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zobrazowuje...
Diagram... skildrer...
Używany jako tekst pod wykresem