Zwroty | włoski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
De afbeelding bevat ...
L'immagine mostra...
Używane przy opisie rysunków
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
L'immagine... rappresenta...
Używany jako tekst pod wykresem
Afbeelding ... toont ...
L'immagine... mostra...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... onderzoekt ...
Il diagramma... spiega...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... beschrijft ...
Il diagramma...rappresenta...
Używany jako tekst pod wykresem