Zwroty | węgierski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
De afbeelding bevat ...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Używane przy opisie rysunków
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Używany jako tekst pod wykresem
Afbeelding ... toont ...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... onderzoekt ...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... beschrijft ...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Używany jako tekst pod wykresem