Zwroty | tajski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
De afbeelding bevat ...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Używane przy opisie rysunków
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Używany jako tekst pod wykresem
Afbeelding ... toont ...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... onderzoekt ...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... beschrijft ...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Używany jako tekst pod wykresem