Zwroty | japoński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
De afbeelding bevat ...
画像は・・・・を含んでいる。
Używane przy opisie rysunków
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
図・・・・は・・・・を表しています。
Używany jako tekst pod wykresem
Afbeelding ... toont ...
図・・・・は・・・・を表している。
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... onderzoekt ...
図・・・・は・・・・を説明している。
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... beschrijft ...
図・・・・は・・・・を示している。
Używany jako tekst pod wykresem