Zwroty | esperancki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
De afbeelding bevat ...
La bildo montras...
Używane przy opisie rysunków
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figuro... reprezente...
Używany jako tekst pod wykresem
Afbeelding ... toont ...
Figuro... montrante...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramo... ekzamenante...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... beschrijft ...
Diagramo... prezente...
Używany jako tekst pod wykresem