Zwroty | arabski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
이 그림 속에는 ...
تحتوي الصورةُ على...
Używane przy opisie rysunków
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

...를 나타내는 표
الشكل... يمثل...
Używany jako tekst pod wykresem
...을 보여주는 표
الشكل... يبيّن...
Używany jako tekst pod wykresem
...을 관찰한 표
الرسم التوضيحي... يدرس...
Używany jako tekst pod wykresem
...을 보여주는 표
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Używany jako tekst pod wykresem