Zwroty | węgierski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Dentro de la figura se encuentra...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Używane przy opisie rysunków
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
La forma del gráfico demuestra que...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Así, con el gráfico podemos predecir...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

La figura... representa...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Używany jako tekst pod wykresem
La figura... muestra...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Używany jako tekst pod wykresem
El diagrama... analiza...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Używany jako tekst pod wykresem
El diagrama... representa...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Używany jako tekst pod wykresem