Zwroty | rumuński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Dentro de la figura se encuentra...
Această imagine conţine...
Używane przy opisie rysunków
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
La forma del gráfico demuestra que...
Forma graficului demonstrează că...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Así, con el gráfico podemos predecir...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

La figura... representa...
Figura...reprezintă...
Używany jako tekst pod wykresem
La figura... muestra...
Figura...arătând...
Używany jako tekst pod wykresem
El diagrama... analiza...
Diagrama...exprimând...
Używany jako tekst pod wykresem
El diagrama... representa...
Diagrama...reprezentând...
Używany jako tekst pod wykresem