Zwroty | duński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Dentro de la figura se encuentra...
Billedet indeholder...
Używane przy opisie rysunków
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
La forma del gráfico demuestra que...
Grafens facon demonstrerer at...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Así, con el gráfico podemos predecir...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

La figura... representa...
Figur... repræsenterer...
Używany jako tekst pod wykresem
La figura... muestra...
Figur... viser...
Używany jako tekst pod wykresem
El diagrama... analiza...
Diagram... undersøger...
Używany jako tekst pod wykresem
El diagrama... representa...
Diagram... skildrer...
Używany jako tekst pod wykresem