Zwroty | polski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
इस चित्र में दिखाई देता है...
Rysunek zawiera...
Używane przy opisie rysunków
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

आकार... ...का वर्णन करता है.
Rysunek... przedstawia...
Używany jako tekst pod wykresem
यह आकार ...दिखाता है.
Rysunek... pokazuje...
Używany jako tekst pod wykresem
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Diagram...bada...
Używany jako tekst pod wykresem
यह आकार ...दिखाता है.
Diagram... zobrazowuje...
Używany jako tekst pod wykresem