Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
इस चित्र में दिखाई देता है...
De afbeelding bevat ...
Używane przy opisie rysunków
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

आकार... ...का वर्णन करता है.
Afbeelding ... geeft ... weer.
Używany jako tekst pod wykresem
यह आकार ...दिखाता है.
Afbeelding ... toont ...
Używany jako tekst pod wykresem
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Diagram ... onderzoekt ...
Używany jako tekst pod wykresem
यह आकार ...दिखाता है.
Diagram ... beschrijft ...
Używany jako tekst pod wykresem