Zwroty | portugalski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
A figura contém...
Używane przy opisie rysunków
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
A forma do diagrama demonstra que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Figura...representando...
Używany jako tekst pod wykresem
Το σχήμα... δείχνει...
Figura...mostrando...
Używany jako tekst pod wykresem
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagrama...examinando...
Używany jako tekst pod wykresem
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagrama...representando...
Używany jako tekst pod wykresem