Zwroty | esperancki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
La bildo montras...
Używane przy opisie rysunków
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Figuro... reprezente...
Używany jako tekst pod wykresem
Το σχήμα... δείχνει...
Figuro... montrante...
Używany jako tekst pod wykresem
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagramo... ekzamenante...
Używany jako tekst pod wykresem
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagramo... prezente...
Używany jako tekst pod wykresem