Zwroty | duński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Billedet indeholder...
Używane przy opisie rysunków
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Grafens facon demonstrerer at...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Figur... repræsenterer...
Używany jako tekst pod wykresem
Το σχήμα... δείχνει...
Figur... viser...
Używany jako tekst pod wykresem
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram... undersøger...
Używany jako tekst pod wykresem
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram... skildrer...
Używany jako tekst pod wykresem