Zwroty | chiński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
图表显示在...水平下保持稳定
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
图片中包含...
Używane przy opisie rysunków
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
图表表明...,因此得出...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
图表的变化表明...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
因此,该图表可以用来预测...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
数字...代表...
Używany jako tekst pod wykresem
Το σχήμα... δείχνει...
数字...表示...
Używany jako tekst pod wykresem
Το διάγραμμα... διερευνά...
示图...表示...
Używany jako tekst pod wykresem
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
示图...描绘...
Używany jako tekst pod wykresem