Zwroty | duński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
L'image contient...
Billedet indeholder...
Używane przy opisie rysunków
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
La forme du graphique démontre que...
Grafens facon demonstrerer at...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figure...représentant...
Figur... repræsenterer...
Używany jako tekst pod wykresem
Figure...montrant...
Figur... viser...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagramme...examinant...
Diagram... undersøger...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagramme...indiquant...
Diagram... skildrer...
Używany jako tekst pod wykresem