Zwroty | czeski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
L'image contient...
V obrázku je obsažen(a)...
Używane przy opisie rysunków
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
La forme du graphique démontre que...
Tvar grafu ukazuje, že...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figure...représentant...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Używany jako tekst pod wykresem
Figure...montrant...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagramme...examinant...
Diagram... zkoumá...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagramme...indiquant...
Diagram... znázorňuje
Używany jako tekst pod wykresem