Zwroty | włoski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Tässä kuvassa näkyy...
L'immagine mostra...
Używane przy opisie rysunków
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaajan muoto näyttää, että...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaaja voi siten ennustaa...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Kaavio ... edustaa...
L'immagine... rappresenta...
Używany jako tekst pod wykresem
Kuva ... näyttää...
L'immagine... mostra...
Używany jako tekst pod wykresem
Kaavio ... tarkastelee...
Il diagramma... spiega...
Używany jako tekst pod wykresem
Kaavio ... esittää...
Il diagramma...rappresenta...
Używany jako tekst pod wykresem