Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Графики изображают прямую на уровне...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Tässä kuvassa näkyy...
На рисунке мы можем увидеть...
Używane przy opisie rysunków
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Форма графика показывает, что...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Kaavio ... edustaa...
... обозначает
Używany jako tekst pod wykresem
Kuva ... näyttää...
... обозначает
Używany jako tekst pod wykresem
Kaavio ... tarkastelee...
Диаграмма... рассматривает...
Używany jako tekst pod wykresem
Kaavio ... esittää...
Диаграмма... изображает...
Używany jako tekst pod wykresem