Zwroty | polski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Tässä kuvassa näkyy...
Rysunek zawiera...
Używane przy opisie rysunków
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Kaavio ... edustaa...
Rysunek... przedstawia...
Używany jako tekst pod wykresem
Kuva ... näyttää...
Rysunek... pokazuje...
Używany jako tekst pod wykresem
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram...bada...
Używany jako tekst pod wykresem
Kaavio ... esittää...
Diagram... zobrazowuje...
Używany jako tekst pod wykresem