Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Tässä kuvassa näkyy...
Dentro de la figura se encuentra...
Używane przy opisie rysunków
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaajan muoto näyttää, että...
La forma del gráfico demuestra que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Kaavio ... edustaa...
La figura... representa...
Używany jako tekst pod wykresem
Kuva ... näyttää...
La figura... muestra...
Używany jako tekst pod wykresem
Kaavio ... tarkastelee...
El diagrama... analiza...
Używany jako tekst pod wykresem
Kaavio ... esittää...
El diagrama... representa...
Używany jako tekst pod wykresem