Zwroty | duński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Tässä kuvassa näkyy...
Billedet indeholder...
Używane przy opisie rysunków
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Grafens facon demonstrerer at...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Kaavio ... edustaa...
Figur... repræsenterer...
Używany jako tekst pod wykresem
Kuva ... näyttää...
Figur... viser...
Używany jako tekst pod wykresem
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram... undersøger...
Używany jako tekst pod wykresem
Kaavio ... esittää...
Diagram... skildrer...
Używany jako tekst pod wykresem