Zwroty | chiński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
图表显示在...水平下保持稳定
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Tässä kuvassa näkyy...
图片中包含...
Używane przy opisie rysunków
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
图表表明...,因此得出...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaajan muoto näyttää, että...
图表的变化表明...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaaja voi siten ennustaa...
因此,该图表可以用来预测...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Kaavio ... edustaa...
数字...代表...
Używany jako tekst pod wykresem
Kuva ... näyttää...
数字...表示...
Używany jako tekst pod wykresem
Kaavio ... tarkastelee...
示图...表示...
Używany jako tekst pod wykresem
Kaavio ... esittää...
示图...描绘...
Używany jako tekst pod wykresem