Zwroty | angielski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
The graphs show a plateau at the level of…
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Tässä kuvassa näkyy...
Within the picture is contained…
Używane przy opisie rysunków
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
This diagram represents…and therefore shows that…
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaajan muoto näyttää, että...
The shape of the graph demonstrates that…
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Kuvaaja voi siten ennustaa...
The graph can thus be used to predict…
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Kaavio ... edustaa...
Figure…representing…
Używany jako tekst pod wykresem
Kuva ... näyttää...
Figure…showing…
Używany jako tekst pod wykresem
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram…examining…
Używany jako tekst pod wykresem
Kaavio ... esittää...
Diagram…depicting…
Używany jako tekst pod wykresem