Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
La bildo montras...
Bilden visar ...
Używane przy opisie rysunków
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Formen på diagrammet visar på att ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figuro... reprezente...
Figur ... respresenterar ...
Używany jako tekst pod wykresem
Figuro... montrante...
Figur ... visar ...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagramo... ekzamenante...
Diagram ... undersöker ...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagramo... prezente...
Diagram ... skildrar ...
Używany jako tekst pod wykresem