Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Графики изображают прямую на уровне...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
La bildo montras...
На рисунке мы можем увидеть...
Używane przy opisie rysunków
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Форма графика показывает, что...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figuro... reprezente...
... обозначает
Używany jako tekst pod wykresem
Figuro... montrante...
... обозначает
Używany jako tekst pod wykresem
Diagramo... ekzamenante...
Диаграмма... рассматривает...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagramo... prezente...
Диаграмма... изображает...
Używany jako tekst pod wykresem