Zwroty | polski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
La bildo montras...
Rysunek zawiera...
Używane przy opisie rysunków
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figuro... reprezente...
Rysunek... przedstawia...
Używany jako tekst pod wykresem
Figuro... montrante...
Rysunek... pokazuje...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagramo... ekzamenante...
Diagram...bada...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagramo... prezente...
Diagram... zobrazowuje...
Używany jako tekst pod wykresem