Zwroty | koreański - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
La bildo montras...
이 그림 속에는 ...
Używane przy opisie rysunków
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
La formo de la grafeo pruvas, ke...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figuro... reprezente...
...를 나타내는 표
Używany jako tekst pod wykresem
Figuro... montrante...
...을 보여주는 표
Używany jako tekst pod wykresem
Diagramo... ekzamenante...
...을 관찰한 표
Używany jako tekst pod wykresem
Diagramo... prezente...
...을 보여주는 표
Używany jako tekst pod wykresem