Zwroty | czeski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
La bildo montras...
V obrázku je obsažen(a)...
Używane przy opisie rysunków
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Tvar grafu ukazuje, že...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figuro... reprezente...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Używany jako tekst pod wykresem
Figuro... montrante...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagramo... ekzamenante...
Diagram... zkoumá...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagramo... prezente...
Diagram... znázorňuje
Używany jako tekst pod wykresem