Zwroty | turecki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Billedet indeholder...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Używane przy opisie rysunków
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafens facon demonstrerer at...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figur... repræsenterer...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Używany jako tekst pod wykresem
Figur... viser...
... figürü ...'i gösteriyor.
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... undersøger...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... skildrer...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Używany jako tekst pod wykresem