Zwroty | koreański - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Grafen viser et plateau ved niveauet...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Billedet indeholder...
이 그림 속에는 ...
Używane przy opisie rysunków
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafens facon demonstrerer at...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figur... repræsenterer...
...를 나타내는 표
Używany jako tekst pod wykresem
Figur... viser...
...을 보여주는 표
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... undersøger...
...을 관찰한 표
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... skildrer...
...을 보여주는 표
Używany jako tekst pod wykresem