Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Billedet indeholder...
Dentro de la figura se encuentra...
Używane przy opisie rysunków
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafens facon demonstrerer at...
La forma del gráfico demuestra que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figur... repræsenterer...
La figura... representa...
Używany jako tekst pod wykresem
Figur... viser...
La figura... muestra...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... undersøger...
El diagrama... analiza...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... skildrer...
El diagrama... representa...
Używany jako tekst pod wykresem