Zwroty | grecki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Billedet indeholder...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Używane przy opisie rysunków
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafens facon demonstrerer at...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figur... repræsenterer...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Używany jako tekst pod wykresem
Figur... viser...
Το σχήμα... δείχνει...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... undersøger...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... skildrer...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Używany jako tekst pod wykresem