Zwroty | francuski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Billedet indeholder...
L'image contient...
Używane przy opisie rysunków
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafens facon demonstrerer at...
La forme du graphique démontre que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figur... repræsenterer...
Figure...représentant...
Używany jako tekst pod wykresem
Figur... viser...
Figure...montrant...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... undersøger...
Diagramme...examinant...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... skildrer...
Diagramme...indiquant...
Używany jako tekst pod wykresem