Zwroty | fiński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Billedet indeholder...
Tässä kuvassa näkyy...
Używane przy opisie rysunków
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafens facon demonstrerer at...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figur... repræsenterer...
Kaavio ... edustaa...
Używany jako tekst pod wykresem
Figur... viser...
Kuva ... näyttää...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... undersøger...
Kaavio ... tarkastelee...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... skildrer...
Kaavio ... esittää...
Używany jako tekst pod wykresem