Zwroty | czeski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Billedet indeholder...
V obrázku je obsažen(a)...
Używane przy opisie rysunków
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafens facon demonstrerer at...
Tvar grafu ukazuje, že...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figur... repræsenterer...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Używany jako tekst pod wykresem
Figur... viser...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... undersøger...
Diagram... zkoumá...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... skildrer...
Diagram... znázorňuje
Używany jako tekst pod wykresem