Zwroty | chiński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Grafen viser et plateau ved niveauet...
图表显示在...水平下保持稳定
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Billedet indeholder...
图片中包含...
Używane przy opisie rysunków
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
图表表明...,因此得出...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafens facon demonstrerer at...
图表的变化表明...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
因此,该图表可以用来预测...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figur... repræsenterer...
数字...代表...
Używany jako tekst pod wykresem
Figur... viser...
数字...表示...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... undersøger...
示图...表示...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... skildrer...
示图...描绘...
Używany jako tekst pod wykresem