Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
V obrázku je obsažen(a)...
Bilden visar ...
Używane przy opisie rysunków
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Tvar grafu ukazuje, že...
Formen på diagrammet visar på att ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figur ... respresenterar ...
Używany jako tekst pod wykresem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figur ... visar ...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zkoumá...
Diagram ... undersöker ...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... znázorňuje
Diagram ... skildrar ...
Używany jako tekst pod wykresem