Zwroty | portugalski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
V obrázku je obsažen(a)...
A figura contém...
Używane przy opisie rysunków
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Tvar grafu ukazuje, že...
A forma do diagrama demonstra que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figura...representando...
Używany jako tekst pod wykresem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figura...mostrando...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zkoumá...
Diagrama...examinando...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... znázorňuje
Diagrama...representando...
Używany jako tekst pod wykresem