Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
V obrázku je obsažen(a)...
De afbeelding bevat ...
Używane przy opisie rysunków
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Tvar grafu ukazuje, že...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Używany jako tekst pod wykresem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Afbeelding ... toont ...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zkoumá...
Diagram ... onderzoekt ...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... znázorňuje
Diagram ... beschrijft ...
Używany jako tekst pod wykresem