Zwroty | francuski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
V obrázku je obsažen(a)...
L'image contient...
Używane przy opisie rysunków
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Tvar grafu ukazuje, že...
La forme du graphique démontre que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figure...représentant...
Używany jako tekst pod wykresem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figure...montrant...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zkoumá...
Diagramme...examinant...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... znázorňuje
Diagramme...indiquant...
Używany jako tekst pod wykresem