Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
图表显示在...水平下保持稳定
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
图片中包含...
Bilden visar ...
Używane przy opisie rysunków
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

图表表明...,因此得出...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
图表的变化表明...
Formen på diagrammet visar på att ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
图中有明确的分布模式,这意味着...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
因此,该图表可以用来预测...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

数字...代表...
Figur ... respresenterar ...
Używany jako tekst pod wykresem
数字...表示...
Figur ... visar ...
Używany jako tekst pod wykresem
示图...表示...
Diagram ... undersöker ...
Używany jako tekst pod wykresem
示图...描绘...
Diagram ... skildrar ...
Używany jako tekst pod wykresem