Zwroty | grecki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
图表显示在...水平下保持稳定
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
图片中包含...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Używane przy opisie rysunków
该图表显示,...至...期间,...比...多
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

图表表明...,因此得出...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
图表的变化表明...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
图中有明确的分布模式,这意味着...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
因此,该图表可以用来预测...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

数字...代表...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Używany jako tekst pod wykresem
数字...表示...
Το σχήμα... δείχνει...
Używany jako tekst pod wykresem
示图...表示...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Używany jako tekst pod wykresem
示图...描绘...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Używany jako tekst pod wykresem