Zwroty | fiński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
图表显示在...水平下保持稳定
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
图片中包含...
Tässä kuvassa näkyy...
Używane przy opisie rysunków
该图表显示,...至...期间,...比...多
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

图表表明...,因此得出...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
图表的变化表明...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
图中有明确的分布模式,这意味着...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
因此,该图表可以用来预测...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

数字...代表...
Kaavio ... edustaa...
Używany jako tekst pod wykresem
数字...表示...
Kuva ... näyttää...
Używany jako tekst pod wykresem
示图...表示...
Kaavio ... tarkastelee...
Używany jako tekst pod wykresem
示图...描绘...
Kaavio ... esittää...
Używany jako tekst pod wykresem