Zwroty | arabski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
图表显示在...水平下保持稳定
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
图片中包含...
تحتوي الصورةُ على...
Używane przy opisie rysunków
该图表显示,...至...期间,...比...多
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

图表表明...,因此得出...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
图表的变化表明...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
图中有明确的分布模式,这意味着...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
因此,该图表可以用来预测...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

数字...代表...
الشكل... يمثل...
Używany jako tekst pod wykresem
数字...表示...
الشكل... يبيّن...
Używany jako tekst pod wykresem
示图...表示...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Używany jako tekst pod wykresem
示图...描绘...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Używany jako tekst pod wykresem