Zwroty | koreański - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
تحتوي الصورةُ على...
이 그림 속에는 ...
Używane przy opisie rysunków
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

الشكل... يمثل...
...를 나타내는 표
Używany jako tekst pod wykresem
الشكل... يبيّن...
...을 보여주는 표
Używany jako tekst pod wykresem
الرسم التوضيحي... يدرس...
...을 관찰한 표
Używany jako tekst pod wykresem
الرسم التوضيحي...يصوّر...
...을 보여주는 표
Używany jako tekst pod wykresem