Zwroty | turecki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
The graphs show a plateau at the level of…
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Within the picture is contained…
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Używane przy opisie rysunków
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

This diagram represents…and therefore shows that…
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
The shape of the graph demonstrates that…
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
The graph can thus be used to predict…
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figure…representing…
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Używany jako tekst pod wykresem
Figure…showing…
... figürü ...'i gösteriyor.
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram…examining…
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram…depicting…
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Używany jako tekst pod wykresem