Zwroty | rumuński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
The graphs show a plateau at the level of…
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Within the picture is contained…
Această imagine conţine...
Używane przy opisie rysunków
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

This diagram represents…and therefore shows that…
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
The shape of the graph demonstrates that…
Forma graficului demonstrează că...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
The graph can thus be used to predict…
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figure…representing…
Figura...reprezintă...
Używany jako tekst pod wykresem
Figure…showing…
Figura...arătând...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram…examining…
Diagrama...exprimând...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram…depicting…
Diagrama...reprezentând...
Używany jako tekst pod wykresem