Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
The graphs show a plateau at the level of…
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Within the picture is contained…
De afbeelding bevat ...
Używane przy opisie rysunków
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

This diagram represents…and therefore shows that…
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
The shape of the graph demonstrates that…
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
The graph can thus be used to predict…
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figure…representing…
Afbeelding ... geeft ... weer.
Używany jako tekst pod wykresem
Figure…showing…
Afbeelding ... toont ...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram…examining…
Diagram ... onderzoekt ...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram…depicting…
Diagram ... beschrijft ...
Używany jako tekst pod wykresem